Nederlands taal en cultuuronderwijs in Rwanda

De school

X
Wees5xdtrgvzbqfqfz3t beeldmerk hetnest 5000 transparant

WAT
NTC-School Het Nest te Kigali, in Rwanda is een Nederlandse school die Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) lessen verzorgt voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. 

Het NTC-curriculum is een aanvulling op het curriculum dat de leerlingen volgen op één van de Internationale (Engels- of Franstalige) dagscholen in Kigali. De lessen vinden (meestal) plaats na afloop van de dagschool, van 15.00 tot 18.00 uur. De leerlingen volgen de lessen één keer per week. Voor leerlingen in het middelbaar onderwijs is er een optie om de lessen gedeeltelijk online te volgen. Dit jaar hebben we een eigen lokaal op een nieuwe locatie.

HOE
De lessen richten zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO). De school maakt gebruik van Nederlandse lesmethodes en neemt dezelfde toetsen af als basisscholen in Nederland. Elk jaar ontvangt elke leerling een rapport en zijn er mogelijkheden voor oudergesprekken over de voortgang van de kinderen.

VOOR WIE
Kinderen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit die ten minste één Nederlandstalige ouder of verzorger hebben, en allen gemotiveerd zijn om de Nederlandse taalvaardigheid bij te houden, zijn van harte welkom op Het Nest. We gaan er daarbij vanuit dat
 er thuis ook hard aan de Nederlandse taal wordt gewerkt! In een intakegesprek bespreken de schoolleider en de leerkracht samen met de ouders de verwachtingen rond de lessen en zullen eventueel een proefperiode afspreken om mee te beginnen.

DOOR WIE
De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met twee enthousiaste leerkrachten. Zij dragen er zorg voor dat de kinderen een fijne tijd hebben op Het Nest en dat de prestaties van de leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. Daarbij houden de leerkrachten er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op hun dagschool achter de rug hebben.  

MET WIE
NTC-School Het Nest is een stichting zonder winstoogmerk. Het aantal leerlingen varieert per jaar; op dit moment (september 2023) zijn er 36 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 16 jaar die lessen volgen bij Het Nest in 6 verschillende groepen. Ouders van deze kinderen besturen Het Nest.
De school is aangesloten bij Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Samen met zo'n 175 andere NOB scholen in 115 landen over de hele wereld wordt daar gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs.
Om de vier jaar komt de Inspectie van het Onderwijs op bezoek om de school in haar totaliteit (objectief) te beoordelen. In 2019 heeft de school haar laatste inspectiebezoek gehad en is voor de komende 4 jaar goedgekeurd. Als u geïnteresseerd bent, delen we het rapport graag met u. 

Als u meer informatie wilt ontvangen, stuur ons een e-mail. We kunnen dan ook de schoolgids met u delen en andere vragen die u heeft beantwoorden. Als u in Kigali bent, dan kan het zelfs met een kop koffie erbij! 

Het bestuur en onderwijsteam

X

De bestuursvorm van de school is een stichting; dat wil zeggen dat de school geen winstoogmerk heeft. 
Het bestuur van de stichting is een vertegenwoordiging van Nederlandse en Belgische ouders. 
In 2023 - 2024 wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:

Bestuur 2023-2024

Voorzitter Otto Bijleveld
Secretaris Mattias Creffier
Penningmeester Sanne Muhiga - Westerveld
Adviserend lid

Marleen Verkamman

 
Algemene lid Hugo Lamers
   

 

Het Nest werkt met gekwalificeerde en bekwame leerkrachten die waar nodig worden ondersteund door assistenten of stagiairs. In 2023 - 2024 wordt het onderwijzend team gevormd door de volgende personen:  

Onderwijsteam 2023-2024

Schoolleider en leerkracht Marleen Verkamman
Leerkracht

Pieter Ruigrok van der Werve

Onderwijsassistent Delice Mutaganzwa

De contactgegevens van deze personen kunt u vinden in de schoolgids. 

 

Foto's

X

werken bij

X
U5xu7wqlt4kluvtna3uq yellow illustrative we are hiring content creator flyer (1)

Contact

X

Stuur ons een bericht! 
What's + ?

Facebook

X

Share this site