Nederlands onderwijs        in Rwanda

De School

X
Yxa752w8qjcy76vlui0d logohetnest

NTC-School Het Nest te Kigali, in Rwanda is een Nederlandse school die Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) lessen verzorgt voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. 
Het NTC-curriculum is een aanvulling op het curriculum dat de leerlingen volgen op een van de internationale (Engels- of Franstalige) dagscholen in Kigali. De lessen vinden (meestal) plaats na afloop van de dagschool, van 15.15 tot 18.15 uur. De
 leerlingen volgen de lessen gedurende één keer per week.

De lessen worden deels klassikaal; deels individueel gegeven en richten zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO). De school maakt dan ook gebruik van Nederlandse lesmethodes en neemt dezelfde Cito-toetsen af als basisscholen in Nederland. 

Kinderen met ten minste één Nederlandstalige ouder of verzorger die gemotiveerd zijn om hun Nederlandse taalvaardigheid bij te houden zijn (onder voorbehoud) welkom op Het Nest. In een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal wordt gewerkt! 

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met drie enthousiaste leerkrachten. Zij dragen er zorg voor dat de kinderen een fijne tijd hebben op Het Nest en dat de prestaties van de leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. Daarbij houden de leerkrachten er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op hun dagschool achter de rug hebben.  

NTC-School Het Nest is een stichting zonder winstoogmerk. Het aantal leerlingen varieert per jaar; op dit moment (juni 2020) zijn er 35 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 15 jaar die lessen volgen bij Het Nest. De school is officieel goedgekeurd door Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) en is aangesloten bij haar netwerk. 
Om de vier jaar komt de Inspectie van het Onderwijs op bezoek om de school in haar totaliteit (objectief) te beoordelen. In 2019 heeft de school haar laatste inpectiebezoek gehad en is voor de komende 4 jaar goedgekeurd. Als u geinteresseerd bent, delen we het rapport graag met u. 

Zie voor meer informatie de schoolgids 2019-2020. Gedurende dit schooljaar (19/20) is er veel veranderd, niet alleen door het corona virus dat veel beperkingen heeft opgelegd. De informatie in de schoolgids op deze site is op dit moment niet meer helemaal accuraat; vooral over praktische details als locatie en tijden van lessen. Neem contact met ons op om de laatste informatie te ontvangen. Wij werken ondertussen aan de nieuwe schoolgids!

Bestuur en team

X

De bestuursvorm van de school is een stichting; dat wil zeggen dat de school geen winstoogmerk heeft. 
Het bestuur van de stichting is een vertegenwoordiging van Nederlandse en Belgische ouders. 
In 2020 - 2021 wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:

Bestuur 2020-2021

Voorzitter Douwe Dijkstra
Secretaris Marco Tiel Groenestege
Penningmeester Anton de Jong
Algemeen lid Klaar Mellen
  Arjan Sleurink
Adviserend lid     Annamarieke Hoekzema

Het Nest werkt met gekwalificeerde en bekwame leerkrachten die waar nodig worden ondersteund door assistenten of stagiairs. In 2020 - 2021 wordt het onderwijzend team gevormd door de volgende personen:  

Team 2020-2021

Schoolleider Annamarieke Hoekzema
Leerkracht Heleen Hoekzema
Leerkracht in opleiding (LIO) Annamarieke Hoekzema
   

De contactgegevens van deze personen kunt u vinden in de schoolgids. 

Foto's

X

Schoolgids

X

Contact

X

Stuur ons een bericht! 
What's + ?

Facebook

X

Share this site