Nederlands onderwijs        in Rwanda

De School

X
Yxa752w8qjcy76vlui0d logohetnest

NTC-School Het Nest te Kigali, in Rwanda is een Nederlandse school die Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) lessen verzorgt voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. 
Het NTC-curriculum is een aanvulling op het curriculum dat de leerlingen volgen op een van de internationale (Engels- of Franstalige) dagscholen in Kigali. De lessen vinden (meestal) plaats na afloop van de dagschool, van 15.15 tot 18.15 uur. De
 leerlingen volgen de lessen gedurende één keer per week.

De lessen worden deels klassikaal; deels individueel gegeven en richten zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO). De school maakt dan ook gebruik van Nederlandse lesmethodes en neemt dezelfde Cito-toetsen af als basisscholen in Nederland. 

Kinderen met ten minste één Nederlandstalige ouder of verzorger die gemotiveerd zijn om hun Nederlandse taalvaardigheid bij te houden zijn (onder voorbehoud) welkom op Het Nest. In een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal wordt gewerkt! 

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met drie enthousiaste leerkrachten. Zij dragen er zorg voor dat de kinderen een fijne tijd hebben op Het Nest en dat de prestaties van de leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. Daarbij houden de leerkrachten er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op hun dagschool achter de rug hebben.  

NTC-School Het Nest is een stichting zonder winstoogmerk. Inmiddels is het aantal leerlingen gegroeid tot meer dan 50 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot en met 15 jaar. De school is officieel goedgekeurd door Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) en is aangesloten bij haar netwerk. 
Om de vier jaar komt de Inspectie van het Onderwijs op bezoek om de school in haar totaliteit (objectief) te beoordelen. In 2016 heeft de school haar laatste doorlichting gehad. U kunt het rapport hier raadplegen. 

Zie voor meer informatie de schoolgids 2019-2020. 

Bestuur en team

X

De bestuursvorm van de school is een stichting; dat wil zeggen dat de school geen winstoogmerk heeft. 
Het bestuur van de stichting is een vertegenwoordiging van Nederlandse en Belgische ouders. 
In 2019-2020 wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:

Bestuur 2019-2020

Voorzitter Carian Meijjes
Secretaris Anne Toussaint
Penningmeester Bart-Jan Wittebrood
Algemeen lid Bram van der Eerden
  Wim Troosters
Adviserend lid en directeur     Emilie van Deursen

Het Nest werkt met gekwalificeerde en bekwame leerkrachten die waar nodig worden ondersteund door assistenten of stagiairs. In 2019-2020 wordt het onderwijzend team gevormd door de volgende personen:  

Team 2019-2020

Directeur-leerkracht Emilie van Deursen
Leerkracht Heleen Hoekzema
Leerkracht in opleiding (LIO) Annamarieke Hoekzema
Klassenassistent Marie Copine Bonne

De contactgegevens van deze personen kunt u vinden in de schoolgids. 

Foto's

X

Schoolgids

X

Contact

X

Stuur ons een bericht! 
What's + ?

Facebook

X

Share this site