Nederlands onderwijs in Rwanda

Onze School

X
Yxa752w8qjcy76vlui0d logohetnest

NTC-School Het Nest in Kigali, Rwanda, is een Nederlandse school en verzorgt Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op een van de internationale dagscholen in Kigali, waar Frans- of Engelstalig onderwijs wordt gegeven. De lessen vinden (meestal) plaats na afloop van de dagschool van 15:15 tot 18:15 uur. Onze leerlingen wonen onze lessen een keer per week bij. Het onderwijs wordt deels groepsgewijs, deels individueel gegeven en richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Wij gebruiken dan ook een Nederlandse lesmethode en we nemen dezelfde Cito-toetsen af als de Nederlandse basisscholen.

Kinderen met ten minste één Nederlandstalige ouder die gemotiveerd zijn om de Nederlandse taal bij te houden, zijn (onder voorbehoud) welkom op onze school. Tijdens een intakegesprek maakt de leerkracht afspraken met de ouders om de lessen tot een succes te brengen. Dit is slechts mogelijk als er thuis ook hard aan de Nederlandse taal gewerkt wordt.

De school biedt een prettig en veilig leerklimaat met twee enthousiaste leerkrachten. We dragen er zorg voor dat kinderen een fijne tijd op school hebben en dat de prestaties van onze leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau zijn. We houden er rekening mee dat de kinderen al een lange dag op school achter de rug hebben.  

NTC-School Het Nest is een stichting zonder winstoogmerk. Inmiddels is het aantal gegroeid tot meer dan 60 kinderen in de leeftijd van 3 tot 15 jaar. De school is officieel goedgekeurd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (www.stichtingnob.nl) en is aangesloten bij haar netwerk. Om de 4 jaar komt de Onderwijsinspectie, team Buitenland, op bezoek om de school in haar totaliteit objectief te beoordelen. In 2016, heeft onze school een doorlichting gehad van de onderwijsinspecteur. Wij zijn erg tevreden met de beoordeling en het rapport. Het rapport voor zowel het PO als het VO kunt u inlezen op de website http://www.onderwijsinspectie.nl.

Op deze website kunt u ook de schoolgids bekijken. Hierin vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijs op Het Nest.

Team en Bestuur

X
3p3bftwrqtqe0gjyyot5 20180821 160526 (2)

Info

X

Schoolgids

X

Nieuwsbrief

X

Contact

X

NTC-School Het Nest

ISKR - KG 517 street

info@hetnest.org

Send Us A Message
What's + ?

Facebook

X

Share this site